lc

 Banner
 • *
  *
  *
  *
  *
  Fields marked with an asterisk (*) are required.

Vitajte na stránke Lions Club Bratislava BONA FIDE

Súvisiaci obrázok

Poďakovanie

 

Ďakujeme firme SLOVENSKÉ PRAMENE A ŽRIEDLA za ich pomoc pri našich aktivitách darovaním nealko nápojov pri výsadbe stromčekov s deťmi z Detských domovov  v projekte Zelená planéta.

Ďakujeme aj milej Ivanke R. za vybavenie tohto daru.

 

 

Daruj 2% z dane

 

LC Bratislava BONA FIDE je občianske združenie, ktoré funguje už 15 rokov. Našim hlavným cieľom je starostlivosť o zrakovo postihnutých a zabezpečenie rôznych podporných aktivít zrakovo postihnutých detí, ktoré by búrali rôzne bariéry v ich živote.

Našim ústredným heslom je WE SERVE – POMÁHAME

Na čo sme hrdí....

MIRA OPHTALMIC CRYO - operačný  prístroj, ktorý náš klub daroval DFNSP 1. očnej klinike. Tento prístroj  umožňuje predchádzať úplnému oslepnutiu nedonosených detí. Na Slovensku sa v súčasnosti rodí 54 000 detí, z toho predčasne narodených je okolo 7%. Len v uplynulom  roku  bola retinopatia diagnostikovaná u 110 nedonosených detí. Ako jediná očná klinika na Slovensku sa výhradne deťom venuje len Detská očná klinika DFN v Bratislave. Tu je tiež zriadené centrum na liečbu retinopatie nedonosených detí (ROP). Cryo-prístroj je využívaný na liečenie pre deti z celého Slovenska. Inštalovaný je v očnej operačnej sále na 2.poschodí DFK na Kramároch, Limbová ul. č. 1, Bratislava.

DAROVANIE DEFIBRILÁTORA, ktorý bol odovzdaný Železniciam Slovenskej republiky. Bratislavská ŽSR, ako jedna z najviac frekventovaných častí mesta Bratislavy získala automatický externý defibrilátor (AED), od nášho klubu,  ktorý sa používa pri náhlom srdcovom zlyhaní v  prospech všetkých návštevníkov Bratislavy a širokej cestujúcej verejnosti

Čo náš teší....

Projekt „DETI SAMI SEBE“

prvým a zároveň tradičným podujatím nášho klubu sa stala akcia s týmto názvom. Zapojili sa od nej deti z ôsmich detských domovov. Podujatie sa konalo v spolupráci s MKS  pri Magistráte hlavného mesta SR Bratislavy. Našou snahou, ako naznačuje samotný názov projektu, nebolo pomôcť deťom z DD prostredníctvom zbierok šatstva a hračiek, ale podporiť fantáziu, um a tvorivosť týchto detí. Cieľom bola radosť detí z vlastnej práce a možnosť vyjadriť svoje „ja“ rôznorodou aktivitou. Svoj talent mohli deti prejaviť spevom, tancom a recitáciou a tak pozdraviť návštevníkov  Vianočných trhov.

VYBAVENIE ZŠI PRE SLABOZRAKÉ A NEVIDIACE DETI, vybavenie Pedagogickej knižnice Univerzity Komenského v Bratislave televíznou čítacou lupou ClearView+TFT.B, Braillovskou tlačiarňou INDEX EVEREST, digitálnym   hlasovým  záznamníkom  OLYMPUS DS 50 a mnoho iných...

Priateľstvo a spolupatričnosť....

V rámci celosvetovej výzvy  pod názvom  “ZELENÁ PLANÉTA”  sa náš klub zaviazal za 10 rokov (2010-2020) vysadiť sadenice rôznych druhov stromov v oblasti Malých Karpát v lokalite Veľký a Malý Javorník. Úspešne do tohoto projektu zapájame každoročne aj deti so zrakovým postihnutím spolu s deťmi z detských domovov

...ZBER NEPOTREBNÝCH OKULIAROV

zapojili sme sa do celosvetového charitatívneho projektu zberu nepotrebných okuliarov, ktoré budú použité v projekte pre ľudí z rozvojových krajín.

Vaše 2% majú zmysel

http://www.dvepercenta.sk/details.php?organizationID=4999

Ďakujeme Vám, že nám pomáhate pomáhať....

 

Zimný bowlingový turnaj

Dňa 6.2.2017 sa uskutočnil už 4. ročník zimného turnaja lionských klubov  v bowlingu o putovný pohár LC Bratislava BONA FIDE. Ako každý ročník,  aj tento prebiehal v Národnom bowlingovom centre na Turbínovej 1 v Bratislave. Po pracovnej časti sme dňa 6.2.2017 pokračovali zábavnou a zmerali sme si sily v bowlingu. Putovný pohár skončil u víťazného hráča  a tak sa vrátil do svojho domovského  klubu. 

Blahoželáme úspešnej hráčke Katarínke.
Fotogaléria tu

 

 

Strana 8 z 18