lc

 Banner
 • *
  *
  *
  *
  *
  Fields marked with an asterisk (*) are required.

Čo je LIONS?

LIONS je občianské združenie (nezisková organizácia združujúca ľudí rôznych profesií) registrované Ministerstvom vnútra.

Pod názvom LIONS sa skrýva skratka písmen:
L - Liberty (sloboda)
I - Intelligence (vzdelanosť)
ONS (Our Nation´s Safety (bezpečnosť nášho národa).

Poslanie LIONIZMU:

 • poslaním je pomáhať iným ľuďom v núdzi. Hľadať pre túto činnosť pochopenie a pomoc medzi všetkými ľuďmi
 • spolupracovať s občanmi a inými humanitárnymi organizáciami aj na medzinárodnej úrovni.
 • svojim správaním a činnosťou plniť ciele LIONS CLUB.

Oficiálny názov: "The International Association of Lions Club" alebo "Lions Club International"

Dátum a miesto vzniku:  V roku 1917 chicagský poisťovací agent Melvin Jones presvedčil svojich priateľov z klubu Business Circle of Chicago, s ktorými pravidelne obedoval, že by sa mali spojiť s inými nezávislými klubmi a vytvoriť národnú organizáciu, ktorá by smerovala nie k obchodným, ale k sociálnym účelom. Medzi pozvanými skupinami bola Association of Lions Clubs so sídlom v Evansville, Indiana, ktorý viedol Dr. W.P. Woods. V čase konania prvého stretnutia konventu  - 7. 4. 1917 v meste Dallas v Texase už existovalo niekoľko Lions Clubov. Na tomto konvente sa zúčastnilo 36 delegátov z 22 klubov z 9 štátov Ameriky, prijali názov LIONS CLUBS a zvoli Dr. W.P. Woodsa svojím prvým prezidentom. 

Zakladateľ a duchovný otec  pán MELVIN JONES bol menovaný výkonným tajomníkom. Konvent definoval čím asociácia bude. Boli schválené stanovy a smernice, ciele Lions Clubs a Etický kódex.
Za farby asociácie boli prijaté zlatá a fialová. Pričom zlatá vyjadruje úprimnosť úmyslu, čistotu života, ušľachtilosť mysle, srdečnosť a štedrosť. A fialová vyjadruje loajalitu k priateľom a spojenie srdca a mysle.

Dnešné sídlo LCI je v Oak Brook v štáte Ilinois v USA.
V roku 1945 p. Smith inicioval vznik OSN a od roku 1947 je LCI ako jediné občianske združenie stálym členom OSN a poradcom v ekonomickej a sociálnej rade pri OSN.

MOTTO: WE SERVE - MY SLÚŽIME

SVETOVÁ  ČLENSKÁ ZÁKLADŇA eviduje okolo 1,4 mil. členov vo viac ako 46.000 kluboch, v 193 krajinách sveta. Do roku 1987 bolo členstvo v Lions Clubs výhradne pánskou záležitosťou. V tom istom roku sa na konvente v Taiwane páni dohodli, že medzi seba pustia aj ženy. Takže dnes máme čisto pánske kluby, čisto dámske kluby aj zmiešané kluby. Jednými z posledných krajín sú Mexiko, Čína a Kuba. 

Prvé kluby v Československu: Čechy a Slovensko sú medzinárodne známe ako jeden spoločný distrikt D 122. Členská základňa eviduje cca. 900 členov 40 kluboch, z toho v Čechách máme 25 klubov a na Slovensku 20 klubov. Nesmieme zabudnúť aj na dva LEO kluby (mládežnícke kluby, ktoré združujú mladých ľudí vo veku 16 – 26 rokov v Nitre a v Tábore.
Prvé kluby boli založené v roku 1990. V Čechách vznikli 4 a na Slovensku 3 kluby. V Bratislave – LC 1. Bratislavský (založený rakúskym klubom),  LC Danubius (založený francúzskym klubom) a LC ISTROPOLIS (založený nemeckým klubom). Aby nevznikol mylný dojem, že Lions kluby sa zakladajú len v hlavných mestách, na Slovensku máme kluby v Pezinku, Piešťanoch, Nitre, Zvolene, Banskej Bystrici, Brezne, Hronseku, Kremnici, Žiline, Prešove, v Košiciach. A každý rok vznikajú nové a nové. Boli by sme radi keby sa nám podarilo rozšíriť naše rady aj v Trenčíne, Liptovskom Mikuláši, Poprade či v Komárne.
 
Pre zaujímavosť prvým oficiálnym guvernérom distriktu 122  sa stal v roku 1993 Zdenko SOMORA, zakladajúci člen LC Bratislava ISTROPOLIS.
 
Môže sa ktokoľvek prihlásiť o členstvo v klube? V zásade áno. Je v úvodzovkách výhodou, ak je priateľom alebo známym člena klubu kde sa uchádza o členstvo, ale nie je to podmienkou. Zásadou je jeho snaha pomáhať slabým na pomoc odkázaným ľuďom, aktívny záujem a ochota slúžiť spoločnosti bez osobného finančného prospechu. 
 
Aká je čakacia doba? Je to rôzne, v zásade sa riadi podľa stanov jednotlivých klubov. Je to zhruba 1 až 1 1/2 roka. Pýtate sa prečo tak dlho? Nuž za tento pomerne dlhý čas sa členovia klubu s „čakateľom“, resp. kandidátom môžu navzájom spoznať a obojstranne získať osobný názor na nového budúceho člena a naopak. O prijatí, resp. neprijatí kandidáta hlasujú všetci členovia klubu.
 
Členské príspevky si platí každý člen z vlastných zdrojov.
 
Získavanie prostriedkov? Sú to hlavne koncerty, Bratislavčanom a nielen im dobre známy Vianočný punč, zbierky, aukcie, dražby, dary a v neposlednom rade aj organizovanie plesov.
 
Použitie získaných prostriedkov:
 • pomôcky pre slabozrakých a nevidiacich
 • zakúpenie a výcvik vodiacich psov
 • finančné a vecné dary detským domovom
 • pomoc imobilným občanom, starým ľuďom v domovoch dôchodcov, ...
Ďalšie bližšie informácie o práci v distrikte  môžete získať na medzinárodnej webovej stránke www.lionsclubs.org.