lc

 Banner
 • *
  *
  *
  *
  *
  Fields marked with an asterisk (*) are required.

Etický kódex

 
 1. Činorodou snahou dokazovať presvedčenie o dôstojnosti svojho poslania, aby som si zaslúžil uznanie za to, čo som vykonal.
   
 2. Hľadať úspech alebo žiadať primeranú odmenu či úžitok ako niečo, čo mi právom patrí, avšak nie za cenu straty úcty k sebe samému, prípadne hľadaním výhod, ktoré mi neprislúchajú.
   
 3. Myslieť na to, že budovaním vlastnej existencie nie je potrebné zničiť existenciu toho druhého, byť lojálnym k ostatným a úprimným voči sebe.
   
 4. Pri vzniku pochýb o čistote a spravodlivosti svojho postoja alebo správania sa k svojím blížnym, hľadať pôvod pochýb predovšetkým v sebe samom.
   
 5. Priateľstvo považovať za cieľ a nie za účel, ktorý svätí prostriedky. Pochopiť, že práve priateľstvo sa nemeria službou jedného voči druhému. Skutočné priateľstvo neočakáva nič - avšak každú službu akceptuje v tom duchu, v ktorom bola poskytnutá.
   
 6. Vždy si byť vedomý svojich povinností voči svojmu národu, krajine a svojmu mestu. Svojim postojom, slovom a činmi im prejavovať neochvejnú vernosť a venovať im všetky svoje schopnosti a možnosti.
   
 7. Svojim blížnym pomáhať, nešťastných utešiť a povzbudiť, slabých podporiť a svojim majetkom obdariť tých, ktorí sú v núdzi.
   
 8. Menej kritizovať - často chváliť. Budovať - nie ničiť.
   
WE SERVE -  SLÚŽIME