lc

 Banner
 • *
  *
  *
  *
  *
  Fields marked with an asterisk (*) are required.

Sponzorský dar za vyše pol milióna korún


Sponzorský dar za vyše  pol milióna korún pre Detskú fakultnú nemocnicu (DFN) v Bratislave.

22. novembra 2006 sa uskutočnilo slávnostné odovzdanie špeciálneho prístroja na liečenie retinopatie (poruchy sietnice) u nedonosených detí.
Zariadenie Mira Ophtalmic Cryo, ktoré umožňuje predchádzať úplnému oslepnutiu nedonosených detí má hodnotu vyše pol milióna korún. Očnej klinike ho venoval Lions klub BA Bona Fide a to vďaka finančným prostriedkom, ktoré mu na charitatívne účely poskytla spoločnosť Diverso, a.s.

Na Slovensku sa v súčasnosti rodí 54 000 detí, z toho predčasne narodených je okolo 7%. Vzhľadom na to, že u predčasne narodených detí neustále narastá počet detí s poruchami sietnice, sú všetci títo novorodenci sledovaní oftalmológom. Len v uplynulom  roku  bola retinopatia diagnostikovaná u 110 nedonosených detí. Ako jediná očná klinika na Slovensku sa výhradne deťom venuje len Detská očná klinika DFN v Bratislave. Tu je tiež zriadené centrum na liečbu retinopatie nedonosených detí (ROP). Cryo-prístroj je teda využívaný na liečenie pre deti z celého Slovenska.

Okrem spomínaného ochorenia umožňuje Cryo-prístroj aj liečbu ďalších očných  u chorôb detí. Ide napríklad o tzv. retinoblastóm (zhubný nádor sietnice), ktorý je každoročne diagnostikovaný v desiatich nových prípadoch, ďalej umožňuje liečbu vernálneho kataru spojovky, odlúčenia sietnice a iných ochorení.

Zariadenie Mira Ophtalmic Cryo, je prvým zariadením svojho druhu na Slovensku, ktoré má špeciálne sondy určené na liečenie detí.

Inštalované je v očnej operačnej sále na 2.poschodí DFK na Kramároch, Limbovová ul. č. 1.